THE PAINTER UKO ( Uilke ) POST

 

 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Art

 

 

 

Art is totally free, only bound in its own spiritual expression and any ulterior motive

should remain without influence, because it would obscure her and make her more or less to a propaganda tool.

 

 

 

 

Kunst

 

Kunst is een vrije, alleen in zichzelf gebonden geestelijke uiting en elke bijbedoeling

moet haar vreemd blijven, want ze zou haar vertroebelen en haar min of meer tot een propagandamiddel maken.

 

Helene Kröller-Müller

 

 

 

Hard Times

 

 

Uko Post, (born in the Netherlands,Meppel,27-07-1954) is a contemporary realistic painter, was trained at the academy (Minerva) of fine arts in Groningen (Netherlands) 1972-1978. He lives in Belgium (region Sankt Vith, Eifel) since 1994.

 

 

His painting is often associated with the Magical Realists of the twentieth century. A central theme in his work is the opposition of life, decline and death(vanitas). He can be counted among the Northern Realists ( Noordelijke Realisten).

 

 

 

Only Rocks

 

STORM